Oferta Maszyn

BELL B40D

Wozidło – rodzaj wywrotki, przeznaczonej do transportu dużych ilości materiałów sypkich w trudnych warunkach terenowych, niedostępnych dla standardowych samochodów ciężarowych, np. w kopalniach odkrywkowych.

Ilość: 4 sztuki

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


KOPARKA GĄSIENICOWA - 30 TON

Maszyna do robót ziemnych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko. Koparka może również pełnić rolę urządzenia przeładunkowego (wtedy nabiera i przenosi tylko materiał sypki). Są maszynami powszechnie stosowanymi wszędzie tam, gdzie zachodzi właśnie konieczność takich procesów, stąd wykorzystywana jest powszechnie przy pracach ziemnych budowlanych, transportowych lub górniczych.

Ilość: 2 sztuki

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


KRUSZARKA SZCZĘKOWA - 30/40 TON

Maszyna rozdrabniająca wykorzystująca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa

Ilość: 2 sztuki

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


Spycharka - 20/25 TON

Wykorzystywana głównie do odspajania gruntu, wykonywania wykopów, przemieszczania urobku na bliskie odległości, zagęszczania podłoża, niwelacji i profilowania terenu oraz innych prac przy użyciu lemiesza, zrywaka, zaczepu i innych specjalistycznych osprzętów.

Ilość: 2 sztuki

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


SAMOCHODY CIĘŻAROWE
- WYWROTKI - Z NAPĘDEM 8X6

Wywrotki stosowane są do transportu materiałów płynnych, sypkich lub kawałkowych

Ilość: 7 sztuk

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


KOPARKA LONG - Ramie 18 Metrów, 25 TON

Koparka o zwiększonym zasięgu z ramieniem o długości 18 metrów.

Ilość: 1 sztuka

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


ŁADOWARKA TELESKOPOWA - Ramie 14 Metrów

Ładowarka teleskopowa o ramieniu 14 metrów to maszyna, przy pomocy której można wykonywać różne roboty ziemne. Najczęściej przy jej pomocy kopie się doły pod budowę budynku, przenosi się ziemię z wyrobiska na środki transportu lub na składowisko.

Ilość: 1 sztuka

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


KOPARKA KOŁOWA - 18 TON
- PŁUG PODPORY

Koparki kołowe przede wszystkim posiadają podwozie kołowe. Jest to element, który wyróżnia je od innych typów urządzeń. Ich cechą charakterystyczną jest także rozmiar, a także waga. Dzięki temu, są one znacznie mniej toporne i – co bardzo ważne – mogą się przemieszczać po drogach publicznych. Czyni to je mobilnymi urządzeniami, a dzięki posiadanemu podwoziu koparka nie musi być także w specjalny sposób dowożona na plac budowy.

Ilość: 1 sztuka

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


ŁADOWARKA - 20/25 TON

Maszyna do robót ziemnych przeznaczona do załadunku i transportu urobku na bliskie odległości przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu w formie łyżki. Może być również wykorzystana do odspajania niezamarzniętych gruntów, przewozu materiałów budowlanych na placach budów.

Ilość: 2 sztuki

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


KOPARKOŁADOWARKA

Maszyna do robót ziemnych spełniająca zarówno funkcję koparki, jak i ładowarki. Koparkoładowarki są zwykle oparte na konstrukcji traktora o napędzie kołowym, rzadziej gąsienicowym. Koparkoładowarka jest jedną z najbardziej uniwersalnych maszyn budowlanych. Służy m.in. do: przygotowania terenów budowy chodników i dróg dla rowerów, prac porządkowych, wykonywania wykopów melioracyjnych czy prac komunalnych. Maszyna ta znajduje również szerokie zastosowanie w gospodarstwach rolnych.

Ilość: 5 sztuk

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


WALEC - 13 TON
- BLACHA, GUMA, KOŁEK

Walec budowlany to maszyna do zagęszczania gruntów w robotach ziemnych lub zagęszczania mas nawierzchniowych przy budowie dróg, poprzez nacisk sztywnych lub podatnych kół-wałów podczas jazdy.

Ilość: 1 sztuka

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


KOPARKA WYBURZENIOWA - 72 TON, Ramie 28 Metrów
- Szczęka krusząca, Norzyce wyburzeniowe

Koparka wyburzeniowa jest specjalistyczna maszyną, przeznaczona do bezpiecznego przeprowadzania prac demontażowych różnego rodzaju konstrukcji budowlanych. Używa się jej w warunkach, w których wyklucza się możliwość wykorzystania innych metod wyburzeniowych, jak na przykład materiałów wybuchowych.

Ilość: 1 sztuka

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


KOPARKA GĄSIENICOWA - 52 TON

Koparka gąsienicowa to maszyna budowlana służąca do wykonywania robót ziemnych, poruszająca się na gąsienicach. Koparki gąsienicowe mają zdolność pokonywania dużych przeszkód w terenie.

Ilość: 1 sztuka

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


ŁADOWARKA - 35 TON

Maszyna do robót ziemnych przeznaczona do załadunku i transportu urobku na bliskie odległości przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu w formie łyżki. Może być również wykorzystana do odspajania niezamarzniętych gruntów, przewozu materiałów budowlanych na placach budów.

Ilość: 1 sztuka

Możliwość wynajmu w systemie godzinowym wraz z operatorem


TOP